FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 3 (33)

Literary Practices and Performances in Transmedia Environments

2017 Następne

Data wydania: 11.12.2017

Opis

Wydanie publikacji dofinansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor numeru Monika Górska-Olesińska

Zawartość numeru