FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion

2022 Następne

Data wydania: 2022

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Projekt okładki: Małgorzata Flis

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Redaktorki koncepcji tematycznej numeru Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch-Raś

Zawartość numeru

Ewelina Twardoch-Raś, Magdalena Zdrodowska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 323 - 327

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.023.16612
Czytaj więcej Następne

W kręgu idei

Octavian Robinson

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 329 - 344

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.024.16613
Czytaj więcej Następne

Piotr Zawojski

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 421 - 444

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.028.16617
Czytaj więcej Następne

Pejzaże kultury

Barbara Cyrek, Malwina Popiołek

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 445 - 458

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.029.16618
Czytaj więcej Następne

Wojciech Figiel

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 476 - 491

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.031.16620
Czytaj więcej Następne

Kamil Wrzeszcz

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 492 - 509

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.032.16621
Czytaj więcej Następne

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Zofia Nierodzińska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, 2022, s. 510 - 519

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.033.16622
Czytaj więcej Następne