FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 4 (58) Heterotopie dzikości

2023 Następne

Data wydania: 10.2023

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

 

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Redaktorzy części koncepcyjnej numeru dr Piotr Juskowiak, dr Jadwiga Zimpel

Zawartość numeru

Jadwiga Zimpel, Piotr Juskowiak

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (58) Heterotopie dzikości, 2023, s. 407 - 420

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.028.19177
Czytaj więcej Następne

Izabella Adamczewska-Baranowska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (58) Heterotopie dzikości, 2023, s. 459 - 474

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.031.19180
Czytaj więcej Następne

Marianna Michałowska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (58) Heterotopie dzikości, 2023, s. 543 - 560

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.035.19184
Czytaj więcej Następne