FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej

2023 Następne

Data wydania: 10.2023

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Projekt okładki: Małgorzata Flis.

 

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Redaktorzy koncepcji tematycznej numeru dr hab., prof. UMK Paweł Tański, dr Jakub Kosek

Zawartość numeru

Paweł Tański, Jakub Kosek

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 255 - 259

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.018.18576
Czytaj więcej Następne

W kręgu idei

Andrzej Mądro

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 261 - 278

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.019.18577
Czytaj więcej Następne

Jakub Kosek

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 279 - 292

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.020.18578
Czytaj więcej Następne

Andrzej Juszczyk

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 293 - 307

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.021.18579
Czytaj więcej Następne

Wojciech Kwieciński

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 308 - 324

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.022.18580
Czytaj więcej Następne

Pejzaże kultury

Andrzej Dorobek

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 325 - 335

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.023.18581
Czytaj więcej Następne

Aleksandra Mochocka

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 336 - 355

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.024.18582
Czytaj więcej Następne

Paweł Regiewicz

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 356 - 374

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.025.18583
Czytaj więcej Następne

Rafał Szczerbakiewicz

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, 2023, s. 375 - 394

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.026.18584
Czytaj więcej Następne