FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 1 (43)

Praktyki designu w mediach

2020 Następne

Data wydania: 29.08.2019

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor koncepcji tematycznej numeru prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Zawartość numeru

Andrzej Gwóźdź

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 1 (43), 2020, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne