FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II

2023 Następne

Data wydania: 07.2023

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

Projekt okładki: Małgorzata Flis

 

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Zawartość numeru

Aleksandra Brylska, Monika Sadowska, Monika Stobiecka, Magdalena Wróblewska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, 2023, s. 113 - 116

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.008.18374
Czytaj więcej Następne

W kręgu idei

Katarzyna Bojarska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, 2023, s. 117 - 142

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.009.18375
Czytaj więcej Następne

Marta Tomczok

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, 2023, s. 143 - 162

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.010.18376
Czytaj więcej Następne

Pejzaże kultury

Anna Zalewska, Magdalena Wróblewska, Monika Stobiecka

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, 2023, s. 176 - 190

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.012.18378
Czytaj więcej Następne

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Wojciech Sternak

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, 2023, s. 213 - 225

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.014.18380
Czytaj więcej Następne

Wojciech Sternak

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, 2023, s. 226 - 231

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.015.18381
Czytaj więcej Następne