FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 4 (46)

Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast

2020 Następne

Data wydania: 2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor numeru Małgorzata Nieszczerzewska, Agata Skórzyńska

Zawartość numeru