FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I

2022 Następne

Data wydania: 2022

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Redaktorki koncepcji tematycznej numeru Monika Sadowska, Aleksandra Brylska, Monika Stobiecka, Magdalena Wróblewska

Zawartość numeru

Monika Sadowska, Aleksandra Brylska, Monika Stobiecka, Magdalena Wróblewska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 187 - 195

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.013.16310
Czytaj więcej Następne

W kręgu idei

Aleksandra Ubertowska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 212 - 221

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.015.16312
Czytaj więcej Następne

Kamil Lipiński

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 222 - 234

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.016.16313
Czytaj więcej Następne

Pejzaże kultury

Magdalena Krzosek-Hołody

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 235 - 252

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.017.16314
Czytaj więcej Następne

Mateusz Salwa

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 253 - 272

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.018.16315
Czytaj więcej Następne

Mikołaj Smykowski

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 273 - 294

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.019.16316
Czytaj więcej Następne

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Anna Zagrodzka

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 295 - 303

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.020.16317
Czytaj więcej Następne

Ewa Domańska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , 2022, s. 304 - 314

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.021.16318
Czytaj więcej Następne