FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 2 (40)

New materialism

2019 Następne

Data wydania: 29.08.2019

Opis

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Roman Sapeńko

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 2 (40), 2019, s. 244 - 251

Czytaj więcej Następne