FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 4 (42)

Nie-ludzcy mieszkańcy miast

2019 Następne

Data wydania: 29.08.2019

Opis

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorki koncepcji tematycznej numeru mgr Monika Sadowska, dr Monika Stobiecka

Zawartość numeru