FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”

2021 Następne

Data wydania: 12.2021

Opis
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

PROJEKT OKŁADKI: Małgorzata Flis

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Nacher Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewelina Twardoch-Raś Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Janik

Zawartość numeru

W kręgu idei

Karolina Sikorska

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, 2021, s. 677 - 697

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.047.14964
Czytaj więcej Następne

Natalia Pamuła

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, 2021, s. 698 - 714

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.048.14965
Czytaj więcej Następne

Pejzaże kultury

Justyna Żak-Szwarc

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, 2021, s. 729 - 744

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.050.14967
Czytaj więcej Następne

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

Arnold Berleant

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, 2021, s. 762 - 770

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.052.14969
Czytaj więcej Następne

Mariusz Oziębłowski

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, 2021, s. 771 - 782

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.053.14970
Czytaj więcej Następne

Robert Rogoziecki

Przegląd Kulturoznawczy, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, 2021, s. 783 - 801

https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.054.14971
Czytaj więcej Następne