FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Krytycznie, w stronę przyszłości – nowy paradygmat dziedzictwa. Monika Stobiecka (red.), Krytyczne studia nad dziedzictwem. Pojęcia, metody, teorie i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, ss. 419.

Data publikacji: 13.10.2023

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 395 - 405

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.027.18585

Autorzy

Michał Pawleta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-0466-1901 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Bibliografia

Bartolini N., Breithoff E., DeSilvey C., Fredheim H., Harrison R., Holtorf C., Lyons A., Macdonald S., May S., Morgan J., Penrose S., Heritage Futures: Comparative Approaches to Natural and Cultural Heritage Practices, UCL Press, London 2020.

DeSilvey C., Curated Decay: Heritage Beyond Saving, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2017.

Dziadowiec-Greganić J., Badanie dziedzictwa niematerialnego w działaniu. Perspektywa krytyczna, partycypacyjna i mediacyjno-facylitacyjna, „Lud” 2020, t. 104, s. 46.

Harrison R., Heritage: Critical Approaches, Routledge, Abington–New York 2013.

Kowalski K., O istocie dziedzictwa kulturowego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.

Meskell L., A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage and the Dream of Peace, Oxford University Press, Oxford 2018.

Silverman H., Waterton E., Watson S. (red.), Heritage in Action: Making the Past in the Present, Springer, Cham 2017.

Smith L., Emotional Heritage: Visitor Engagement at Museums and Heritage Sites, Routledge, London–New York 2021.

Smith L., Uses of Heritage, Routledge, London–New York 2006.

Smith L., „Zwierciadło dziedzictwa”: narcystyczna iluzja czy zwielokrotnione odbicie, przeł. E. Klekot, „Rocznik Antropologii Historii” 2016, t. VI (9), s. 25–44.

Stobiecka M., Heritagizacja: krytyka pojęcia, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2021, t. 51, s. 183–200.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2023, s. 395 - 405

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Krytycznie, w stronę przyszłości – nowy paradygmat dziedzictwa. Monika Stobiecka (red.), Krytyczne studia nad dziedzictwem. Pojęcia, metody, teorie i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, ss. 419.

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0466-1901

Michał Pawleta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-0466-1901 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacja: 13.10.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał Pawleta (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 184

Liczba pobrań: 154