FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Heterotopie dzikości – dzikie życie jako kwestia miejska

Data publikacji: 11.2023

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 4 (58) Heterotopie dzikości, s. 407 - 420

https://doi.org/10.4467/20843860PK.23.028.19177

Autorzy

,
Jadwiga Zimpel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-7039-1017 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Piotr Juskowiak
Wszystkie publikacje autora →

Bibliografia

Bennett J.,  Vibrant Matter: A Political Ecology of Things , Duke University Press, Durham–London 2010.

Braidotti R.,  Po człowieku , przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Braverman I.,  Wild Life: The Institution of Nature , Stanford University Press, Redwood City 2015.

Brenner N.,  Critique of Urbanization: Selected Essays , Birkhäuser, Berlin–Boston 2016.

Buell L.,  The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination , Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Victoria 2005.

Büscher B., Fletcher R.,  The Conservation Revolution: Radical Ideas for Saving Nature beyond the Anthropocene , Verso, New York 2020.

Certeau M. de,  Wynaleźć codzienność. Sztuki działania , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Chase J.L., Crawford M., Kaliski J.,  Everyday Urbanism , The Monacelli Press, Los Angeles 2008.

Collard R.-C.,  Animal Traffic: Lively Capital in the Global Exotic Pet Trade , Duke University Press, Durham–London 2020.

Cronon W.,  The Trouble with Wilderness: Or, Getting Back to the Wrong Nature , „Environmental History” 1996, nr 1 (1).

Dawson A.,  Extreme Cities: The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change , Verso, New York 2017.

Deleuze G., Guattari F.,  Tysiąc plateau , Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Dudek K., Jerzak L., Tryjanowski P.,  Zwierzęta konfliktowe w miastach , Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016.

Fiedorczuk J.,  Inne możliwości. Rozmowy z amerykańskimi poetami , Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019.

Foucault M.,  Inne przestrzenie , przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117–125.

Gandy M.,  Natura Urbana: Ecological Constellations in Urban Space , The MIT Press, Cambridge, MA 2022.

Haraway D.J.,  Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene , Duke University Press, Durham–London 2016.

Haraway D.J.,  When Species Meet , University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2008.

Harman G.,  Traktat o przedmiotach , przeł. M. Rychter, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Harvey D.,  Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom , Columbia University Press, New York 2009.

Hickel J.,  Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat , przeł. J.P. Listwan, Karakter, Kraków 2021.

Hinchliffe S., Kearns M.B., Degen M., Whatmore S.,  Urban Wild Things: A Cosmopolitical Experiment , „Environment and Planning D: Society and Space” 2005, nr 23 (5).

Iovino S., Oppermann S.,  Material Ecocriticism , Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 2014.

Jakubowski K.,  Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich , Fundacja Dzieci w Naturę, Kraków 2020.

Jakubowski K.,  Czwarta przyroda w mieście , „Autoportet. Pismo o dobrej przestrzeni” 2019, nr 3 (66),  https://www.autoportret.pl/artykuly/czwarta-przyroda-w-miescie/ .

Jameson F.,  Archeologia przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe , przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Jay M.,  Scopic Regimes of Modernity  [w:] H. Foster (red.),  Vision and Visuality: Discussions in Contemporary Culture , Bay Press, Seattle 1988.

Jezernik B.,  Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników , przeł. P. Oczko, Universitas, Kraków 2007.

Kalaga W., Rachwał T. (red.),  The Wild and the Tame: Essays on Cultural Practice , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993.

Kowarik I., Körner S. (red.),  Wild Urban Woodlands: New Perspective for Urban Forestry , Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005.

Latour B.,  Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej , przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Lefebvre H.,  The Production of Space , Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Carlton 1991.

Lefebvre H.,  The Urban Revolution , przeł. R. Bononno, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2003.

Liboiron M.,  Pollution Is Colonialism , Duke University Press, Durham–London 2021.

Lorimer J.,  Wildlife in the Anthropocene: Conservation after Nature , University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2015.

Louv R.,  Kiedy wzywa nas dzicz. Jak więź ze zwierzętami może zmienić nasze – i ocalić ich –życie , przeł. K. Sokalla, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2020.

Lowenhaupt Tsing A.,  The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins , Princeton University Press, Princeton 2015.

Marder M.,  Plant Thinking: A Philosophy of Vegetal Life , Columbia University Press, New York 2013.

Massumi B.,  Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation , Duke University Press, Durham–London 2002.

Meijer E.,  Zwierzęta mówią. W stronę demokracji międzygatunkowej , przeł. A. Małecka, M. Biedrzycki, Wydawnictwo Drzazgi, Okoniny 2021.

Merchant C.,  Reinventing Eden: The Fate of Nature in Western Culture (second edition) , Routledge, New York 2013.

Merrifield A.,  Nowa kwestia miejska , tłum. i wprowadzenie P. Juskowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Monbiot G.,  Feral: Searching for Enchantment on the Frontiers of Rewilding , Penguin Books, London 2013.

Morton T.,  Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics , Harvard University Press, Cambridge–London 2007.

Morton T.,  Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World , University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2013.

Patel R., Moore J.W.,  A History of the World in Seven Cheap Things , Verso, London–New York 2018.

Pearce F.,  The New Wild: Why Invasive Species Will Be Nature’s Salvation , Beacon Press, Boston 2016.

Puig de la Bellacasa M.,  Matters of Care: Speculative Ethics in More Than Human Worlds , University of Minnesota Press, Minneapolis 2017.

Rancière J.,  Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka , Korporacja Ha!art, Kraków 2007.

Rewers E. (red.),  Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie , Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.

Rose D.B.,  Wild Dog Dreaming: Love and Extinction , University of Virginia Press, Charlottesville–London 2011.

Said E.W.,  Orientalizm , przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005.

Schilthuizen M.,  Ewolucja w miejskiej dżungli. Jak zwierzęta i rośliny dostosowują się do życia wśród nas , przeł. J. Wołk-Łaniewski, Wydawnictwo JK, Łódź 2019.

Sendra P., Sennett R.,  Designing Disorder: Experiments and Disruptions in the City , Verso, London–New York 2020.

Stengers I.,  Cosmopolitics , vol. 1, przeł. R. Bononno, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2010.

Swyngedouw E.,  Liquid Power: Water and Contested Modernities in Spain, 1898–2010 , The MIT Press, Cambridge, MA–London 2015.

Tabaszewska J.,  Ekokrytyczna (samo)świadomość , „Teksty Drugie” 2018, nr 2.

Tańczuk R.,  Sonopolis. Kilka uwag o dźwiękowych reprezentacjach miasta , „Avant” 2020, t. XI, nr 3.

Thibaud J.P.,  A Sonic Paradigm of Urban Ambiances , „Journal of Sonic Studies” 2011, t. 1, nr 1.

Thibaud J.P.,  From Situated Perception to Urban Ambiences , Centre de recherche méthodologique d’architecture (Nantes). First international Workshop on Architectural and Urban Ambient Environment, February 6–8 2002, Cerma, Ecole d’architecture, Nantes 2002. Support CD-Rom.

van Horn G.,  Introduction: Into the Wildness  [w:] G. van Horn, J. Hausdoerffer (red.),  Wildness: Relations of People & Place , The University of Chicago Press, Chicago–London 2017. Wall Kimmerer R.,  Pieśń Ziemi. Rdzenna mądrość, wiedza naukowa i lekcje płynące z natury , przeł. M. Bukowska, Znak, Kraków 2020.

Wapner P.,  Is Wildness Over? , Polity Press, Cambridge–Medford, MA 2020.

Whatmore S., Thorne L.,  Wild(er)ness: Reconfiguring the Geographies of Wildlife , „Transactions of the Institute of British Geographers” 1998, nr 23 (4).

Zamorska M.,  Z uważnością i troską: feministyczne studia nad roślinami , „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2022, R. LXXXIV, z. 1, s. 197–212. 

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2023, s. 407 - 420

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Heterotopie dzikości – dzikie życie jako kwestia miejska

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7039-1017

Jadwiga Zimpel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-7039-1017 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacja: 11.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jadwiga Zimpel (Autor) - 50%
Piotr Juskowiak (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 240

Liczba pobrań: 154