FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Biometria w sztuce nowych mediów. Ewelina Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 640.

Data publikacji: 03.2022

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, s. 148 - 159

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.010.15755

Autorzy

Piotr Zawojski
Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
https://orcid.org/0000-0003-2291-0446 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Biometrics in the Art of New Media

The review is devoted to the main themes presented in the book by Ewelina Twardoch-Raś Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej [Biometric Art in the Perspective of the Philosophy of Post- and Transhumanism. Towards Post-affective Aesthetics]. The author emphasizes the pioneering nature of this publication on a global scale, because so far no monographic author’s study of this issue has been published. Biometric art can be included in the broad context of contemporary new media art, but its specificity is considered in this case primarily in the context of posthumanist and transhumanist philosophy and the author’s interpretation of post-affective aesthetics. The review pays particular attention to the author’s accurate recognition that biometric art is a practical step beyond the world of new media and establishing a new area of ​​post-media practice. In this case based on biomediation defined as “post-media hybridization” of biological and technological components.

Bibliografia

Ascott R., Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2003.
Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
Barad K., Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham–London 2007.
Dancewicz M., Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologicznych działań performatywnych, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019.
Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose C., Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
Franckiewicz-Olczak I., Sztuka interaktywna. Społeczny kontekst odbioru, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016.
Gates K., Our Biometric Future. Facial Recognition Technology and the Culture of Surveillance, New York University Press, New York 2011.
Jelewska A., Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
Jeśman J., Żywa sztuka. Wielowymiarowość bioartu w kontekście posthumanistycznym, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2015.
Kember S., Zylinska J., Life after New Media. Mediations as a Vital Process, The MIT Press, Cambridge MA–London 2012.
Kluszczyński R.W., art@science. O związkach między sztuką i nauką [w:] W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, red. R.W. Kluszczyński, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2016.
Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.
Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Mądro A., Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2017.
Nacher A., Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Ożóg M., Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Pitrus A., To nie jest sztuka, panie profesorze. Artyści i ich technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
Składanek M., Sztuka generatywna. Metody i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Thacker E., Biomedia, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2004.
Wilson S., Information Arts. Intersection of Art, Science, and Technology, The MIT Press, Cambridge MA–London 2002.
Wójtowicz E., net art, Rabid, Kraków 2008.
Wójtowicz E., Sztuka w kulturze postmedialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.
Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
Zawojski P., Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
Zawojski P., Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2022, s. 148 - 159

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Biometrics in the Art of New Media

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2291-0446

Piotr Zawojski
Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
https://orcid.org/0000-0003-2291-0446 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

Publikacja: 03.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Zawojski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 658

Liczba pobrań: 368