FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Bernie Krause i jego dźwiękowe archiwa. Między dziką naturą a ucieleśnioną relacją

Data publikacji: 03.2022

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności”, s. 1 - 19

https://doi.org/10.4467/20843860PK.22.001.15746

Autorzy

Maciej Guzy
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
https://orcid.org/0000-0002-3049-1782 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Bernie Krause and His Sound Archives. Between Wild Nature and Embodied Relation

The paper aims to compare two natural sound archives by Bernie Krause, Wild Sanctuary (being developed since 1968) and Dawn Chorus (established in 2020), from the perspective of ecology paradigms changes that have occurred over the years. The author assumes that both of the abovementioned projects are consistent with each other in respect of the goals formulated by Krause – they are thought to affect their listeners and evoke ecological attentiveness among them – but differ in terms of their structure and presupposed strategies of enhancing human-environment entanglements. The first part of the article is dedicated to the description of analysed projects. Also, the article considerations are being positioned as the amplification of the previously published paper by Renata Tańczuk (who treated Wild Sanctuary as an Anthropocene archive). Secondly, the author investigates the visibility of the archive production process in the forms in which they were publicly shared. Afterwards, the conceptualizations of the Nature underlying both of the archives are described. Finally, the author presents the differences in the affective agencies of Wild Sanctuary and Dawn Chorus, coming to the conclusion that the latter project, not the former one, responds to the contemporary requirements imposed on the pro-environmental artistic and research activities.

Bibliografia

Bacon F., Nowa Atlantyda, przeł. W. Kornatowski, PAX, Warszawa 1954.
Barad K., Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Durham–New York–London 2007.
Barad K., Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie, przeł. J. Bednarek [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.
Barad K., Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings, and Justice-to-Comes, „Derrida Today”2010, nr 3.2.
Breitsameter S., Dźwięk w sieci, przeł. J. Topolski, „Glissando” 2006, nr 8, http://glissando.pl/tekst/dzwiek-w-sieci-2/(dostęp: 8.04.2022).
Brzostek D., Zapętlona referencja. Konstruowanie archiwów dźwiękowych antropocenu, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2021, nr 1.
Comstoc M., Hocks M.E., The Sounds of Climate Change. Sonic Rhetoric in the Anthropocene, the Age of Human Impact, „Rhetoric Review”2016, nr 2 (35).
Derrida J., Gorączka archiwum. Impresja freudowska, przeł. J. Momro, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
Fisher M., Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?, przeł. A. Karalus, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2020.
Haraway D., Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.
Haraway D., Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, przeł. A. Czarnacka, „Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego”2009, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf (dostęp: 20.06.2021).
Krause B., Człowiek w orkiestrze świata. W poszukiwaniu źródeł muzyki, przeł. K. Kijowska, M. Bogdańska, „Glissando”2015, nr 26.
Krause B., The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World’s Wild Places, Profile Books, London 2012.
Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
Latour B., Terroir, Globe, Earth –A New Political Triangle, przeł. T. Howles, T. Blake, http://www.bruno-latour.fr/node/660 (dostęp: 8.04.2022).
Michael D., Toward a Dark Nature Recording, „Organised Sound”2011, nr 3 (16).
Morton T., Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2013.
Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
Racial Ecologies, eds. L. Nishime, K.D. Hester Williams, University of Washington Press, Seattle 2018.
Schafer R.M., The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Destiny Books, Rochester 1994.
Sendyka R., Performatywne archiwa: od efektu instytucji do praktyk myślenia, z Ernstem van Alphenem rozmawia Roma Sendyka, „Didaskalia” 2015, nr 127–128.
Spieker S., The Big Archive. Art From Bureaucracy, The MIT Press, Cambridge–London 2008.
Stalpaert Ch., This body is in danger! Ekologia, protest i aktywizm w sztuce, przeł. M. Chaberski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2018, nr 143.
Sugiera M., Archiwa antropocenu [w:] Performatyka. Poza kanonem. Tom I: Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przyszłości, red. Ł. Iwanczewska, Wiele Kropek, Kraków 2021.
Tańczuk R., Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu, „Prace Kulturoznawcze” 2018, nr 1–2 (22).
Żółkoś M., Teatr owadów, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2019, nr 153.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2022, s. 1 - 19

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Bernie Krause and his sound archives. Between wild nature and embodied relation

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3049-1782

Maciej Guzy
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
https://orcid.org/0000-0002-3049-1782 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Publikacja: 03.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maciej Guzy (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 33