FAQ

Język i Metoda

Logo Uniwersytetetu Jagiellońskiego w Krakowie

Język i metoda

Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Opis

Seria Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku jest redagowana w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to pierwsza wydawana w Polsce seria, której celem jest inicjowanie wymiany poglądów z zakresu zagadnień metodologicznych pomiędzy badaczami języka rosyjskiego w Polsce i za granicą oraz promowanie polskich uczonych prowadzących badania w tej dziedzinie w skali międzynarodowej.

Językami serii są rosyjski i angielski. Tomy serii wydawane są co trzy lata.
 

ISSN: 2299-5668

eISSN: 2391-9981

Punkty MNiSW: 5

DOI: 10.4467/23919981JM

Redakcja

Redaktorzy:

Dorota Szumska,

Krzysztof Ozga

Sekretarz redakcji:

Gabriela Dudek-Waligóra

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

7

Data wydania: 2021

Zawartość numeru

II. Пунктуационный сценарий текста

О кавычках, скобках и не только… в русском тексте XIX в. Часть I. К вопросу о роли «тире» в текстах периодической печати

Valentina N. (Валентина Николаевна) Kalinovskaya (Калиновская), Olga Albertovna (Ольга Альбертовна) Starovoitova (Старовойтова)

Język i metoda, 7, 2021, s. 51 - 59

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.005.14237
Czytaj więcej Następne

Распределение знаков препинания в современной деловой письменности

Dmitry Vladimirovich (Дмитрий Владимирович) Rudnev (Руднев), Svetlana (Светлана Викторовна) Drugoveiko-Dolzhanskaia (Друговейко-Должанская)

Język i metoda, 7, 2021, s. 75 - 86

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.007.14239
Czytaj więcej Następne

Расставить все точки… в рекламных текстах

Irina Vladimirovna (Ирина Владимировна) Bugaeva (Бугаева)

Język i metoda, 7, 2021, s. 99 - 107

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.009.14241
Czytaj więcej Następne

Пунктуационные знаки в художественном диалоге (на материале русской литературы ХIХ – начала ХХ вв.)

Natal’â Valer’ânovna (Наталья Валерьяновна) Izotova (Изотова), Lûdmila Vladimirovna (Людмила Владимировна) Tabačenko (Табаченко)

Język i metoda, 7, 2021, s. 127 - 134

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.012.14244
Czytaj więcej Następne

V. Препинать: задержать в движении

Знаки конца предложения как знаки эмоций

Kalinina Alevtina (Калинина Алевтина) Anatol’evna (Анатольевна)

Język i metoda, 7, 2021, s. 201 - 211

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.019.14251
Czytaj więcej Następne

Пунктуация в предложениях с союзом то есть как отражение развития дискурсивных функций

Ûliâ Mihajlovna (Юлия Михайловна) Kuvšinskaâ (Кувшинская), Anna Aleksandrovna (Анна Александровна) Aksenova (Аксенова)

Język i metoda, 7, 2021, s. 213 - 222

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.020.14252
Czytaj więcej Następne

Предикативный атрибут в русском языке. Грамматика, семантика, пунктуация

Larissa (Лариса Эриковна) Naiditch (Найдич), Anna Vladimirovna (Анна Владимировна) Pavlova (Павлова)

Język i metoda, 7, 2021, s. 245 - 259

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.023.14255
Czytaj więcej Następne

Семантика и прагматика парцеллированных конструкций в текстах
социальных репортажей

Aleksandr Aleksandrovič (Александр Александрович) Malyšev (Малышев), Karina Flûrovna (Карина Флюровна) Nizamutdinova (Низамутдинова)

Język i metoda, 7, 2021, s. 261 - 269

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.024.14256
Czytaj więcej Następne

VI. Расставить все точки над... е?

Диакритики в графической системе языка: нужно ли проставлять точки в ё?

Lûdmila L’vovna (Людмила Львовна) Fëdorova (Фёдорова)

Język i metoda, 7, 2021, s. 301 - 311

https://doi.org/10.4467/23919981JM.21.028.14260
Czytaj więcej Następne