FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2006 Następne

Data wydania: 2006

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Redaktor naukowy Andrzej Stanisław Barczak

Sekretarz redakcji Magdalena Król

Redaktorzy tomu Łukasz Gaweł, Emil Orzechowski

Zawartość numeru

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, 2006, s. 39 - 53

Czytaj więcej Następne

Jan Paweł Gawlik

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, 2006, s. 131 - 139

Czytaj więcej Następne

Bianka Kurylczyk

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, 2006, s. 141 - 162

Czytaj więcej Następne

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, 2006, s. 173 - 181

Czytaj więcej Następne

Sprawozdania i recenzje

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, 2006, s. 209 - 228

Czytaj więcej Następne

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, 2006, s. 231 - 237

Czytaj więcej Następne