FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2016 Następne

Data wydania: 11.02.2016

Opis
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, a także Instytutu Kultury, we współpracy z Małopolskim Towarzystwem Doradczym – Stowarzyszeniem Konsultantów na rzecz Rozwoju Lokalnego
i Przedsiębiorczości Społecznej, oraz współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Ewa Kocój

Zastępca redaktora naczelnego Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Sekretarz redakcji Alicja Kędziora

Redaktorzy numeru Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zawartość numeru