FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2013 Następne

Data wydania: 14.11.2013

Opis

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukzaujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktor numeru Rafał Maciąg

Redaktor tomu Rafał Maciąg

Zawartość numeru

Katarzyna Kopecka-Piech

Zarządzanie w Kulturze, Tom 14, Numer 4 , 2013, s. 361 - 372

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.030.1589
Czytaj więcej Następne