FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2015 Następne

Data wydania: 14.09.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktor numeru Emil Orzechowski i Łukasz Gaweł

Zawartość numeru

Piotr Marecki, Piotr P. Płucienniczak, Ewelina Sasin

Zarządzanie w Kulturze, Tom 16, Numer 4, 2015, s. 341 - 356

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.15.023.3780
Czytaj więcej Następne