FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Zespół redakcyjny

Skład Redakcji

Redaktor naczelna:
Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński)
 
Zastępca redaktor naczelnej:
Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)
 
Sekretarz redakcji:
Olga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Promocja czasopisma:
Olga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Członkowie zespołu redakcyjnego:
Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)
Marta Keil (Polska Akademia Nauk, East European Performing Arts Platform)
Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki)
Waldemar Rapior (Uniwersytet Warszawski)
Lidia Varbanova (Niezależna badaczka)
 
Redaktorzy numerów tematycznych od 2018: 
dr Małgorzata Ćwikła / Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ / Uniwersytet Jagielloński 
dr Katarzyna Kopeć / Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Marcin Laberschek / Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. Małgorzata Leyko / Uniwersytet Łódzki 
dr Anna Pluszyńska / Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Karolina Prykowska - Michalak, prof. UŁ / Uniwersytet Łódzki 
dr Waldemiar Rapior  (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Wróblewski / Akademia WSB
dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK / Uniwersytet Mikołaja Kopernika