FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2015 Następne

Data wydania: 12.06.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Srkretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktor numeru Emil Orzechowski i Łukasz Gaweł

Zawartość numeru

Miscellaneaus: sprawozdania, doniesienia, artykuły recenzyjne

Bogusław Nierenberg

Zarządzanie w Kulturze, Tom 16, Numer 3, 2015, s. 323 - 326

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.15.020.3596
Czytaj więcej Następne