FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2008 Następne

Data wydania: 13.02.2008

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Redaktor naukowy Andrzej Stanisław Barczak

Sekretarz redakcji Magdalena Król

Redakcja zeszytu Łukasz Gaweł, Emil Orzechowski

Zawartość numeru

Michał Iwaszkiewicz, Małgorzata Okupnik

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, 2008, s. 9 - 16

Czytaj więcej Następne

Marta Materska-Samek

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, 2008, s. 107 - 114

Czytaj więcej Następne

Zbigniew Indyk

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, 2008, s. 121 - 128

Czytaj więcej Następne

Sprawozdania i recenzje

Katarzyna Plebańczyk

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, 2008, s. 169 - 172

Czytaj więcej Następne

Hubert Więckowski

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, 2008, s. 173 - 179

Czytaj więcej Następne

Anna Sąkol

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, 2008, s. 182 - 184

Czytaj więcej Następne