FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2013 Następne

Data wydania: 09.07.2013

Opis

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukzaujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktorzy numeru Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Redaktorzy tomu Ewa Kocój, Emil Orzechowski

Zawartość numeru