FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2012 Następne

Data wydania: 10.12.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktorzy numeru Ewa Kocój, Emil Orzechowski

Zawartość numeru

Svetlana (Светлана ) Javorskaja (Яворская)

Zarządzanie w Kulturze, Tom 13, Numer 4, 2012, s. 351 - 373

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.12.024.0802
Czytaj więcej Następne