FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2015 Następne

Data wydania: 03.02.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktor numeru Beata Glinka

Redakcja zeszytu Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zawartość numeru