FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Tom 20, Numer 4

Badania w sektorze kultury

2019 Następne

Data wydania: 12.2019

Opis

Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a także Instytutu Kultury

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy numeru 4 dr Agnieszka Konior; dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Zawartość numeru

Agnieszka Konior, Łukasz Gaweł

Zarządzanie w Kulturze, Tom 20, Numer 4, 2019, s. 1 - 1

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.19.037.11716
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: muzeum, kultura organizacyjna, zwiedzający, autoidentyfikacja, relacja / museum, organizational culture, guest, self-identity, relation, affordances, qualitative research, visual perception, muzeum organizacji, komunikacja wizualna, afordancje, badania jakościowe, percepcja wizualna / organizational museum, visual communication, muzeum, publiczność, komunikacja marketingowa, badania odbiorców / museum, audience, marketing communication, audience research, muzeum, strategie marketingowe, audytorium, marketing w muzeach / museum, marketing strategies, auditorium, marketing in museums, blog, uczestnictwa, kultura, czytelnicy, wpływ / blog, participation, culture, readers, impact, badania publiczności, badania kultury, Teens Love Design, Rzeczy kultowe, demokratyzacja kultury / audience research, culture research, Iconic Things, democratisation of culture, poszerzona koncepcja kultury, uczestnictwo w kulturze, zwrot edukacyjny w kulturze, metodologia badań kultury, demokratyzacja pola kultury / culture, participation in culture, educational turn in culture, mix-methods, democratization, qualitative and quantitative research, freedom, muzeum, komunikacja marketingowa, osoby niepełnosprawne, beacony, wywiad pogłębiony / museum, marketing communication, people with disabilities, beacons, in-depth interview, qualitative study, badania użytkowników, UX, user experience, archiwa, digitalizacja / user reserch, archives, digitalization, partycypacja, segmentacja, kultura instytucjonalna, uczestnictwo, (nie)uczestnictwo / participation, segmentation, institutional culture, (un)participation, teatr niemiecki, publiczność teatralna, badania publiczności / German theater, theater audience, audience research