FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2011 Następne

Data wydania: 30.11.2011

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktorzy numeru Ewa Kocój, Emil Orzechowski