FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2014 Następne

Data wydania: 28.05.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktorzy numeru Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Redakcja zeszytu Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zawartość numeru