FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2014 Następne

Data wydania: 18.09.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Emil Orzechowski

Sekretarz redakcji Ewa Kocój

Redaktorzy numeru Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Redakcja zeszytu Ewa Kocój, Emil Orzechowski, Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Zawartość numeru

Miscellaneaus: sprawozdania, doniesienia, artykuły recenzyjne

Katarzyna Barańska, Julia Chervinska

Zarządzanie w Kulturze, Tom 15, Numer 4, 2014, s. 391 - 403

https://doi.org/10.4467/20843976zk.14.028.2319
Czytaj więcej Następne