FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2016 Następne

Data wydania: 30.11.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Ewa Kocój

Zastępca redaktora naczelnego Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Sekretarz redakcji Alicja Kędziora

Redakcja zeszytu Katarzyna Plebańczyk, Ewa Kocój

Zawartość numeru