FAQ

Filozoficzne Problemy Edukacji

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Czasopismo zawiesiło publikację nowych treści.

Filozoficzne Problemy Edukacji

Opis

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.

eISSN: 2545-0948

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 498310

DOI: 10.4467/25450948FPE

Redakcja

Redaktor naczelny:

Tomasz Leś

Zastępca redaktora naczelnego:

Jacek Moroz,

Oskar Szwabowski

Dodatkowi redaktorzy:

Agata Łopatkiewicz,

Stepan Ivanyk,

Olga Gonczarenko,

Marek Więcław

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Volume 4 (2021)

Data wydania: 2021

Redaktor naczelny: Tomasz Leś

Project okładki: Magdalena Warzecha

Zawartość numeru