FAQ

Filozoficzne Problemy Edukacji

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci

2020

Prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwerystet Szczeciński
 
Dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 
Dr hab. Ewa Bochno, Uniwersytet Zielonogórski
 
Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, Akademia Pomorska w Słupsku
 
Dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
Dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Dr hab. Piotr Stańczyk, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 
Dr hab. Marcin Wlazło, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 
Dr hab. Piotr Kostyło, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Dr hab. Rafał Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski
 
Dr Aneta Makowska, Uniwersytet Szczeciński
 
Dr Magdalena Archacka, Uniwerytet Śląski w Katowicach

2019

Dr Aleksander Cywiński, Uniwersytet Szczeciński
 
Dr Dariusz Zienkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
Dr hab. Janina Świrko, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 
Dr hab. Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 
Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW, UKW Bydgoszcz
 
Dr Konrad Szocik, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
Dr Maksymilian Chutorański, Uniwersytet Szczeciński
 
Dr Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 
Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Gdański
 
Dr Piotr Zamojski, Uniwersytet Gdański
 
Dr Tomasz Sieczkowski, Uniwersytet Łódzki

2018

Dr hab. Katarzyna Wrońska, Uniwersytet Jagielloński
 
Dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US, Uniwerystet Szczeciński
 
Dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 
Dr hab. Anna Murawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 
Dr hab. Rafał Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski
 
Dr Dariusz Zienkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
Dr Karolina Starego, Uniwersytet Gdański