FAQ

Filozoficzne Problemy Edukacji

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz (Uniwersytet Szczeciński)
 
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistyczno-społeczny)
 
prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)
 
prof. emer. Dave Hill (Ruskin University, United Kingdom)
 
dr hab. Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr hab. Hana Červinková (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 
dr hab. Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Piotr Kostyło (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 
dr hab. Piotr Laskowski (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Helena Ostrowicka, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)
 
dr hab. Jan Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Ewa Szadzińska (Uniwersytet Śląski)
 
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr hab. Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Maksymilian Chutorański (Uniwersytet Szczeciński)