FAQ

Filozoficzne Problemy Edukacji

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rada redakcyjna

Członkowie Rady Redakcyjnej

Redaktor naczelny
Tomasz Leś, Uniwersytet Jagielloński
 
Zastępcy redaktora naczelnego
Jacek Moroz, Uniwersytet Szczeciński
Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński
 
Agata Łopatkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
Stepan Ivanyk, Uniwersytet Warszawski
Olga Gonczarenko, National Academy of State  Border Service of Ukraine
Marek Więcław