FAQ

Filozoficzne Problemy Edukacji

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

O podwójnej problematyczności refleksji w pedagogice na przykładzie badań nad paradygmatem i językiem

Data publikacji: 2021

Volume 4 (2021)

Filozoficzne Problemy Edukacji, 2021, s. 79 - 93

https://doi.org/10.4467/25450948FPE.21.005.15170

Autorzy

Agata Łopatkiewicz Orcid , Bogusław Bieszczad Orcid

Abstrakt

On double problematic nature of reflection in educational studies on the example of research on paradigm and language

The subject of the article is the problematicity associated with conducting research in educational studies. One can distinguish two senses of it – primary, being a feature of research problems identified within this discipline, and secondary – resulting from actions taken towards these problems by researchers. The aim of our consideration is to determine the relation occurring between problematicity in primary and secondary sense and to determine the possible consequences that it brings to the development of educational studies. These analyses are illustrated by the issues of paradigm and language.

Bibliografia

Informacje

Informacje: Filozoficzne Problemy Edukacji, 2021, s. 79 - 93

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

On double problematic nature of reflection in educational studies on the example of research on paradigm and language

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0003-0831-8817

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Batorego 12 31-135 Kraków

Orcid https://orcid.org/0000-0003-3216-5515

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Batorego 12 31-135 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agata Łopatkiewicz ( Autor) - 50%
Bogusław Bieszczad ( Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1

Liczba pobrań: 0