FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2020 Następne

Data wydania: 03.2020

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Andrew Charles Breeze

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 1, 2020, s. 11 - 26

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.002.12029
Czytaj więcej Następne

Maya Vlahova-Angelova

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 1, 2020, s. 27 - 38

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.006.12033
Czytaj więcej Następne

Michael Knüppel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 1, 2020, s. 83 - 84

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.004.12031
Czytaj więcej Następne