FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2023 Następne

Data wydania: 23.08.2023

Opis

Korekta artykułów została sfinansowana przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Anna Tereszkiewicz