FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2016 Następne

Data wydania: 28.11.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

William Sayers

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 3, 2016, s. 171 - 181

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.012.5681
Czytaj więcej Następne

TURKOLOGY

Michael Knüppel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 3, 2016, s. 183 - 186

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.013.5682
Czytaj więcej Następne