FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2018 Następne

Data wydania: 22.03.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

STANCE AND EVALUATION IN DISCOURSE

Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni, Andrzej Zuczkowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 1, 2018, s. 1 - 14

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.001.8161
Czytaj więcej Następne