FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny czasopisma Sling

Redaktor naczelna
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e-mail: manczak@uj.edu.pl 
 

Przewodniczący Rady Naukowej
Marek Stachowski
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Sekretarz redakcji
Anna Tereszkiewicz
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e-mail: anna.tereszkiewicz@uj.edu.pl 
 

Redaktor językowy
Ann Cardwell
 

Redaktor techniczny
Zofia Sajdek
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego