FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2012 Następne

Data wydania: 14.10.2012

Opis

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Arleta Adamska-Sałaciak

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 4, 2012, s. 323 - 339

https://doi.org/10.4467/20834624SL.12.020.0804
Czytaj więcej Następne

Tomasz Gacek

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 4, 2012, s. 353 - 361

https://doi.org/10.4467/20834624SL.12.022.0806
Czytaj więcej Następne

Kamil Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 4, 2012, s. 363 - 372

https://doi.org/10.4467/20834624SL.12.023.0807
Czytaj więcej Następne