FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2018 Następne

Data wydania: 19.10.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Marek Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 3, 2018, s. 159 - 160

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.013.8849
Czytaj więcej Następne

Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Radek Čech, Ján Mačutek

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 3, 2018, s. 177 - 188

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.016.8852
Czytaj więcej Następne

Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Radek Čech, Ján Mačutek

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 3, 2018, s. 189 - 200

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.017.8853
Czytaj więcej Następne