FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Kamil Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 138, Issue 2, 2021, s. 49 - 64

https://doi.org/10.4467/20834624SL.21.006.13469
Czytaj więcej Następne

Michael Knüppel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 138, Issue 2, 2021, s. 75 - 78

https://doi.org/10.4467/20834624SL.21.008.13471
Czytaj więcej Następne

Nicolas Najjar

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 138, Issue 2, 2021, s. 79 - 109

https://doi.org/10.4467/20834624SL.21.009.13472
Czytaj więcej Następne