FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2024 Następne

Data wydania: 29.02.2024

Opis
Cover designer: Paweł Bigos

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Anna Tereszkiewicz

Zawartość numeru

José Andrés Alonso de la Fuente

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 141, Issue 1, 2024, s. 1 - 17

https://doi.org/10.4467/20834624SL.24.001.19311
Czytaj więcej Następne

Kateřina Bočková Loudová

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 141, Issue 1, 2024, s. 19 - 35

https://doi.org/10.4467/20834624SL.24.002.19312
Czytaj więcej Następne