FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2019 Następne

Data wydania: 04.2019

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

ETYMOLOGY

John Considine

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 1, 2019, s. 1 - 7

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.001.10244
Czytaj więcej Następne

William Sayers

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 1, 2019, s. 9 - 23

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.002.10245
Czytaj więcej Następne

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

Hartmut Haberland

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 1, 2019, s. 25 - 36

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.003.10246
Czytaj więcej Następne

VARIA

Michael Knüppel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 1, 2019, s. 67 - 70

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.006.10249
Czytaj więcej Następne