FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2014 Następne

Data wydania: 16.10.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Iwona Kowal

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 131, Issue 3, 2014, s. 229 - 246

https://doi.org/10.4467/20834624SL.14.013.2321
Czytaj więcej Następne

Marek Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 131, Issue 3, 2014, s. 279 - 286

https://doi.org/10.4467/20834624SL.14.016.2324
Czytaj więcej Następne