FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2020 Następne

Data wydania: 09.2020

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

ETYMOLOGY

William Sayers

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 3, 2020, s. 187 - 197

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.014.12719
Czytaj więcej Następne

Marek Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 3, 2020, s. 199 - 203

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.015.12720
Czytaj więcej Następne

Sūn Mèngyáo, Michael Knüppel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 3, 2020, s. 223 - 228

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.017.12722
Czytaj więcej Następne