FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2012 Następne

Data wydania: 20.05.2012

Opis

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Beata Janiszewska

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 2, 2012, s. 93 - 96

https://doi.org/10.4467/20834624SL.12.006.0595
Czytaj więcej Następne

Corinna Leschber

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 2, 2012, s. 117 - 125

https://doi.org/10.4467/20834624SL.12.008.0597
Czytaj więcej Następne

Ewa Witalisz, Justyna Leśniewska

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 2, 2012, s. 127 - 137

https://doi.org/10.4467/20834624SL.12.009.0598
Czytaj więcej Następne

Kamil Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 129, Issue 2, 2012, s. 259 - 276

https://doi.org/DOI 10.4467/20834624SL.12.017.0666
Czytaj więcej Następne