FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Volume 140, Issue 1

DISCOURSE – KNOWLEDGE – INTERACTION. STANCE-TAKING ACROSS CONTEXTS AND GENRES – PART 1

2023 Następne

Data wydania: 28.02.2023

Opis

Korekta artykułów została sfinansowana przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Anna Tereszkiewicz

Redakcja numeru tematycznego Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz